Tuesday, May 17, 2022
Tag

marathi poem

कृतज्ञ व्हावे

ह्या जगात मिळालेल्या जन्मासाठी,पालकांनी केलेल्या संगोपनासाठी,लाडीगोडी लावणाऱ्या आजी आजोबांसाठी,बहीण-भावंडांच्या अमाप अथांग प्रेमासाठी,कृतज्ञ व्हावे………. आपल्याला विद्या देऊन घडवणारे शिक्षकांप्रती,मैत्रीचे अतूट नाते आपुलकीने जपणाऱ्यांप्रती,आयुष्यभर क्षणोक्षणी साथ देणाऱ्या जोडीदाराचे,आपल्याहून लहान असलेल्यांकडून अनुभवलेल्या गोष्टींसाठी,कृतज्ञ...
Read More